Giỏ hàng

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ MỸ - USDA ORGANIC

Hiện tại ở Việt Nam chưa có tổ chức chứng nhận hữu cơ chính thức nên việc đạt được chứng nhận hữu cơ từ các tổ chức hữu cơ Quốc Tế là rất quan trọng. Một trong những chứng nhận hữu cơ uy tín nhất hiện nay là chứng nhận hữu cơ của Mỹ - USDA Organic bên cạnh chứng nhận hữu cơ từ châu Âu – EU Organic và chứng nhận hữu cơ Nhật Bản – JAS.

Để cây trồng và sản phẩm hữu cơ được chứng nhận hữu cơ bởi USDA, sau đây là một số quy chuẩn của tổ chức này trong quá trình sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ.

I. USDA là tổ chức gì?

USDA viết tắt của chữ “United States Department of Agriculture” là một bộ hành chính liên bang của Hoa Kỳ đặc trách phát triển và thực thi chính sách của chính phủ Mỹ về nông nghiệp, nông trại và thực phẩm. Các mục tiêu của bộ là đáp ứng nhu cầu của nông dân, người làm nông trại, khuyến khích đẩy mạnh sản xuất và giao thương nông nghiệp, hành động để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tạo thuận lợi cho các cộng đồng nông thôn và xoá đói tại Mỹ và tại hải ngoại.

USDA-to-chuc-nong-nghiep-my

II. Giới thiệu về phương pháp hữu cơ

Các tiêu chuẩn hữu cơ của USDA mô tả nông nghiệp hữu cơ là việc áp dụng một tập hợp các hoạt động văn hóa, sinh học và cơ học hỗ trợ cho việc luân chuyển các nguồn lực trong trang trại, thúc đẩy cân bằng sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Chúng bao gồm duy trì hoặc tăng cường chất lượng đất và nước; bảo tồn vùng đất ngập nước, rừng cây và động vật hoang dã; và tránh sử dụng phân bón tổng hợp, bùn thải, chiếu xạ và kỹ thuật di truyền. Các nhà sản xuất sản phẩm hữu cơ sử dụng các quy trình và nguyên liệu tự nhiên khi phát triển hệ thống canh tác, giúp cải thiện dinh dưỡng đất, cây trồng và vật nuôi, quản lý dịch hại và cỏ dại, đạt được các mục tiêu sản xuất và bảo tồn đa dạng sinh học. Tờ thông tin này cung cấp một cái nhìn tổng quan về một số phương pháp phổ biến mà các nhà sản xuất và kiểm soát hữu cơ sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ và tính bền vững của hoạt động sản xuất hữu cơ.

USDA-Organic-certificate

Chứng nhận hữu cơ của Mỹ - USDA Organic

   1. Phương pháp sản xuất cây trồng hữu cơ

Sự màu mỡ của đất đai: Cây trồng dễ dàng chống lại bệnh tật hơn, chống chịu được hạn hán và côn trùng khi được trồng trong đất tốt. Các nhà sản xuất cây trồng hữu cơ cải thiện chất lượng đất bằng cách thêm phân hữu cơ, phân động vật hoặc phân xanh. Khi các sinh vật trong đất tiếp xúc với các loại phân bón này, chúng chuyển đổi chất dinh dưỡng thành các dạng mà thực vật có thể hấp thụ và tạo ra mùn giúp duy trì chất lượng đất. Các nhà sản xuất hữu cơ không được sử dụng bùn thải hoặc nước thải sinh học vào đất. Ngoài ra, các nhà sản xuất cây trồng hữu cơ sử dụng cây che phủ để bảo vệ đất khỏi xói mòn do gió và nước. Các biện pháp bảo tồn đất bao gồm sử dụng các loại cây che phủ, mùn, canh tác bảo tồn, cày bừa và cắt xén. Hạt giống và cây trồng: Các nhà sản xuất cây trồng hữu cơ sử dụng hạt giống và cây trồng hữu cơ để bảo vệ sự toàn vẹn hữu cơ trong quá trình trồng cây của họ. Người trồng hữu cơ có thể sử dụng hạt giống thông thường tương đương khi một loại hạt giống hữu cơ không có sẵn trên thị trường, nhưng chỉ khi hạt giống thông thường đó chưa được biến đổi gen hoặc chưa được xử lý bằng các chất bị cấm, như thuốc diệt nấm.

nong-nghiep-huu-co-khong-su-dung-hoa-chat

Không sử dụng thuốc trừ sâu và các hóa chất độc hại trong trồng trọt hữu cơ

Luân canh cây trồng: nông dân trồng hữu cơ thực hiện luân canh cây trồng (luân canh cây trồng trên đồng ruộng hoặc tầng đất theo thời gian) để làm gián đoạn vòng đời côn trùng, ngăn chặn các bệnh cây trồng do đất, chống xói mòn đất, tạo chất hữu cơ, cố định đạm, và tăng đa dạng sinh học trong trang trại. Để giảm côn trùng và bệnh tật, nông dân trồng luân canh một loại cây sau đó là loại cây khác cùng họ ở vụ tiếp theo, sau đó một thời gian thì lặp lại vòng trồng trọt từ đầu. Trong khi luân canh cũng được thực hiện bởi nhiều người nông dân không trồng theo phương pháp hữu cơ, nông dân trồng trọt hữu cơ được yêu cầu thực hiện các phương pháp trên theo quy chuẩn hữu cơ USDA.

luan-canh-cay-trong-huu-co

Luân canh cây trồng hữu cơ

Kiểm soát sâu bọ, cỏ dại và dịch bệnh: Kiểm soát sâu bệnh tại các trang trại hữu cơ dựa trên chiến lược ‘PAMS’: phòng ngừa, phòng tránh, theo dõi và ngăn chặn. Phòng ngừa và phòng tránh là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại sâu bệnh, cỏ dại và bệnh tật. Nếu việc ngăn chặn sâu bệnh hoặc cỏ dại phải được thực hiện, nông dân thường sử dụng các biện pháp cơ học và vật lý, chẳng hạn như thả côn trùng săn mồi để giảm sâu bệnh hoặc đặt một lớp phủ dày để diệt cỏ dại. Như một phương sách cuối cùng, nông dân có thể làm việc với hiệp hội chứng nhận hữu cơ của họ để sử dụng một loại thuốc trừ sâu đã được phê duyệt, chẳng hạn như vi sinh vật tự nhiên, thuốc trừ sâu có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật hoặc một trong một vài chất tổng hợp được phê duyệt.

Duy trì tính đồng nhất và tính toàn vẹn khi trồng trọt hữu cơ: nông dân sản xuất thực phẩm hữu cơ có trách nhiệm ngăn chặn sự tiếp xúc giữa cây trồng hữu cơ và cây trồng thông thường, cũng như tiếp xúc với thuốc trừ sâu hoặc phân bón bị cấm. Các hoạt động phân chia (trang trại nuôi cả cây trồng hữu cơ và cây trồng thông thường) phải đảm bảo rằng cây trồng hữu cơ không tiếp xúc với các chất bị cấm dù chỉ là vô tình qua các lần phun của hóa chất nông nghiệp thông thường, nhỏ giọt hoặc dư lượng trên thiết bị từ các khu vực phi hữu cơ. Khu vực trồng trọt mà cây trồng hữu cơ được thu hoạch phải có ranh giới và vùng phân chia rõ ràng, chẳng hạn như hàng rào hoặc cây cối, tách chúng khỏi cây trồng thông thường và lối đi. Các nguyên liệu bị cấm không thể được sử dụng cho đất canh tác hữu cơ trong hơn 36 tháng trước khi thu hoạch cây trồng hữu cơ.

   2. Phương pháp chế biến hữu cơ


Thành phần hữu cơ: Theo quy định hữu cơ của USDA, các nhà chế biến hữu cơ phải sử dụng các thành phần hữu cơ được chứng nhận (tối thiểu 95% sản phẩm) và không chấp nhận bất kì chất nào không phải hữu cơ trong các sản phẩm được dán nhãn hữu cơ. Các sản phẩm được dán nhãn sản phẩm “được làm từ thành phần hữu cơ” được chỉ định bao gồm không quá 30% thành phần nông nghiệp không hữu cơ, nhưng tất cả các chất phụ gia khác phải được chấp thuận cho sử dụng trong sản phẩm hữu cơ. Không có thành phần hoặc sản phẩm được sản xuất bằng kỹ thuật di truyền, bùn thải hoặc bức xạ ion hóa.

Trộn lẫn và tiếp xúc: Để duy trì tính toàn vẹn của các thành phần và sản phẩm hữu cơ, các nhà chế biến hữu cơ phải:

  • Ngăn chặn việc trộn lẫn (tức là trộn) với các thành phần và sản phẩm không phải hữu cơ trong suốt quá trình chế biến
  • Ngăn chặn sự tiếp xúc giữa các thành phần hữu cơ và các chất không phải hữu cơ, bao gồm cả chất khử trùng bị cấm
  • Làm sạch và vệ sinh thiết bị chế biến khi thay đổi từ các sản phẩm không hữu cơ sang hữu cơ; nhiều nhà chế biến cho làm sản phẩm hữu cơ trước, sau khi làm sạch bằng nguyên liệu được phê duyệt

Kiểm soát côn trùng: Tương tự như quản lý sâu bệnh tại các trang trại hữu cơ, các cơ sở chế biến hữu cơ phải chú trọng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Các nhà chế biến hữu cơ có thể sử dụng các chất tổng hợp đã được phê duyệt nếu tất cả các phương pháp khác đều thất bại nhưng phải đảm bảo rằng các chất này không tiếp xúc với các sản phẩm hữu cơ mà họ chế biến.

Để sản xuất sản phẩm hữu cơ cần tuân thủ những quy định hết sức khắt khe từ các tổ chức cấp chứng nhận, sản phẩm hữu cơ sẽ tuyệt đối không chứa các chất có hại cho sức khỏe và môi trường. Sử dụng sản phẩm hữu cơ là xu hướng đang được hưởng ứng ở nhiều nơi trên Thế Giới vì tính an toàn và lợi ích thiết thực của nó.

Danh mục tin tức

Từ khóa